2013, ഡിസംബർ 19, വ്യാഴാഴ്‌ച

ഞാന്‍ എന്തുകൊണ്ടാണ് ലീഗ് കാരനായത്?

എന്‍ ഡി എഫ് ക്കാരന്‍റെ തീവ്രത അല്ല! മുസ്ലീം ലീഗ് ന്‍റെ സംയമനമാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം .
      സിപിഎം ന്‍റെ അക്രമ സമരം അല്ല !ലീഗ് ന്‍റെ സഹന സമരമാണ് എനിക്കിഷ്ടം .
         കോണ്‍ഗ്രസ്‌ ന്‍റെ ഗ്രൂപ്പ്‌ രാഷ്ട്രീയം അല്ല !ലീഗ് ന്‍റെ ഐക്യ രാഷ്ട്രീയമാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം .
        ബിജെപിയുടെ വര്‍ഗീയത അല്ല !മുസ്ലീംലീഗ് ന്‍റെ മതേതരത്വമാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം .
     
          ജമാഹത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ കളങ്കിത രാഷ്ട്രീയം അല്ല !ലീഗ് ന്‍റെ നൈതിക രാഷ്ട്രീയമാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം .
          മദനിയുടെ  വൈകാരിക പ്രസംഗരാഷ്ട്രീയം അല്ല !പാണക്കാട് തങ്ങളുടെ മൌനവാക്കുകളാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം .
        തീവ്രവാദികളുടെ രാജ്യദ്രോഹം അല്ല !ലീഗ് ന്‍റെ രാജ്യ സ്നേഹമാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം .
   നക്സലുകളുടെ വിപ്ലവ രാഷ്ട്രീയം  അല്ല !ലീഗ് ന്‍റെ ആദര്‍ശ രാഷ്ട്രീയമാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം .
           കവികളുടെ പാമ്പുകള്‍ക്ക് മാളമുണ്ട് മനുഷ്യ പുത്രന്‍ തല ചായ്ക്കാന്‍ മണ്ണില്‍ ഇടമില്ല എന്ന വിലാപമെല്ല !പാവപെട്ട വീടില്ലാത്തവര്‍ക്ക് വീട് നിര്‍മിച്ച് നല്‍കുന്ന ബൈത്തുല്‍ രഹമ ലീഗ് രാ
ഷ്ട്രീയമാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം .
           പാവപെട്ട രോഗികളെ കണ്ടു കണ്ണുനീര്‍ ഒഴുക്കുന്നതെല്ല !രോഗികള്‍ക്ക് ചികിത്സാ സാന്ത്വനം നല്‍കുന്ന ലീഗ് ന്‍റെ കാരുണ്യ രാഷ്ട്രീയമാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം .
            ആക്രമ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ കൈവെട്ട്,അമ്പത്ത് ഒന്ന് വെട്ട് അക്രമ രാഷ്ട്രീയമെല്ല  !ലീഗ് ന്‍റെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവര്‍ത്തന രാഷ്ട്രീയമാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം .
             കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ക്കാരുടെ ആഭാസ സമരമെല്ല !ലീഗ് ന്‍റെ അവകാശ സമര രാഷ്ട്രീയമാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം .

ഞാന്‍ ഒരു മുസ്ലീംലീഗ് കാരനയതില്‍ അഭിമാനിക്കുന്നു ".കാരണം അതില്‍ എനിക്ക് നേരിന്‍റെ രാഷ്ട്രീയവും ,മതേതരത്വം ,ജീവകാരുണ്യ പ്രവര്‍ത്തനം,,മഹാന്മാരായ നേതാക്കള്‍ , മഹത്തായ പാരമ്പര്യം ,പ്രവര്‍ത്തനത്തിലുള്ള മികവ്,പരസ്പര സ്നേഹം ,നേതാക്കന്മാരും പ്രവര്‍ത്തകരും തമ്മിലുള്ള ഊഷ്മളമായ ബന്ധം,ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങലെക്കുള്ള പ്രവര്‍ത്തന ശൈലി ,എനിക്ക് കാണാന് സാധിക്കുന്നു1 അഭിപ്രായം:

  1. അജ്ഞാതന്‍2014, ജനുവരി 8 11:31 PM

    അധികാരം കിട്ടും എന്നുറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ മേൽപറഞ്ഞതൊക്കെ മാറ്റിപ്പറയാനും കൊടികൾ കൂട്ടിക്കെട്ടാനും ഞമ്മൾ ഉണ്ടാവും...

    മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ