2013, ഡിസംബർ 9, തിങ്കളാഴ്‌ച

ആദ്ദ്രം അനുഗ്രഹമാകുമ്പോള്‍ .കെ എം ഷാജി എം എല്‍ എ യുടെ ,,

ആദ്രം അനുഗ്രഹമാകുമ്പോള്‍ .
        
        കുടുംബത്തിലെ ഒരു കുട്ടിക്ക് വല്ല വൈകല്യവും ഉണ്ടങ്കില്‍ ആ കുട്ടിയോട് മാതാ പിതാക്കള്‍ക്കും ,കുടുംബക്കാര്‍ക്കും ,അയല്‍വാസികള്‍ക്കെല്ലാം ഒരു പ്രത്യേക വാത്സല്യവും ,പരിഗണയും ഉണ്ടാകും .കാരണം വൈകല്യം അവരുടെ മനസിന് പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കാന്‍ .ഇത് തന്നെയാണ് കെ എം ഷാജി എം എല്‍ എ തന്‍റെ മണ്ഡലത്തിലും നടപ്പിലാക്കുന്നത് .വൈകല്യമുള്ളവരെ കണ്ടത്തി അവര്‍ക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണയും ,അവരുടെ അവകാശങ്ങള്‍ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുയും ചെയ്യപെടുന്ന പുതിയ ഒരു പദ്ധതി സംസ്ഥാനത്തില്‍ ആദ്യമായി അഴികോട് മണ്ഡലത്തില്‍ കൊണ്ടുവരാന്‍ എം എല്‍ എ ക്ക് സാധിച്ചു .
         ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്ക് അനുസരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന എം എല്‍ എ മാരെ സമൂഹം വിളിക്കുക ജനകീയ എം എല്‍ എ എന്നാണ് .കെ എം ഷാജി എന്ന യുവ എം എല്‍ എ തന്നെ വിജയിപ്പിച്ച അഴികോട് മണ്ഡലത്തിലെ പാവപെട്ട സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കനുസരിച്ച് സംസ്ഥാനത്തിലെ മറ്റുള്ള എം എല്‍ എ മാര്‍ക്ക് മാതൃകയാകുന്ന രൂപത്തില്‍ ഒട്ടേറെ പുതിയ പദ്ധതികള്‍ കൊണ്ട് വരാന്‍ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു .സര്‍ക്കാര്‍ പണം മാത്രം ആശ്രയിക്കാതെ സമൂഹത്തിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ നിന്ന് പണം ശേകരിച്ചു അത് അര്‍ഹത പെട്ടവരുടെ കൈകളില്‍ എത്തിക്കാന്‍ കഴിയുന്നു എന്നത് ഈ എം എല്‍ എ യുടെ മേന്മയായി സമൂഹം കാണുന്നു .
             സമൂഹത്തിലെ വൈകല്യമുള്ളവരെ കണ്ടത്തി അവരവര്‍ക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപകരണങ്ങളും ,ധന സഹായവും നല്‍കുകയും ,സര്‍ക്കാരില്‍ നിന്ന് കിട്ടേണ്ട അവകാശങ്ങള്‍ നേടികൊടുക്കാനും ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ ജനകീയ എം എല്‍ എ ക്ക് സാധിച്ചു .അവഗണിക്കപെട്ട വിഭാഗത്തിന് അവര്‍ക്ക് അര്‍ഹത പെട്ടത് നേടികൊടുക്കുകയും ,അവരുടെ സാമൂഹിക സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുകയും,സര്‍ക്കാര്‍ ഈ പദ്ധതിയെ കേരളത്തിലെ എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും എന്നുംകൂടി വ്യക്തമാക്കിയപ്പോള്‍ ഈ പദ്ധതിയുടെ മഹത്വം കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു .ജനങ്ങള്‍ക്ക്‌ വേണ്ടി നിരന്ധരം തന്‍റെ എം എല്‍ എ സ്ഥാനം വിനിയോഗിച്ചപ്പോള്‍  അഴികോട് നിവാസികള്‍  ഒറ്റകെട്ടായി പറഞ്ഞു "അതെ ഷാജി താങ്കള്‍ ജനകീയ എം എല്‍ എ യാണ് എന്ന് "ജനാധിപത്യ സ്ഥാനങ്ങള്‍ ജനങ്ങള്‍ക്ക്‌ വേണ്ടിയാണ് എന്ന് ഷാജി സാഹിബ് താങ്കള്‍ക്കു പ്രവര്‍ത്തിയിലൂടെ തെളിയിക്കാന്‍ സാധിച്ചു .ജയ് മുസ്ലീം ലീഗ് ..ജയ് ഷേര്‍ മില്ലത്ത് ...ഫിറോസ്‌ കല്ലായ് 

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ