2013, ഏപ്രിൽ 25, വ്യാഴാഴ്‌ച

എം എസ് എഫ് ന്‍റെ മഹത്വം :പഠിപ്പ് മുടക്കുകയല്ല .പഠിപ്പ് നടത്തുകയാണ് വിദ്യാര്‍ഥി സംഘടനകള്‍ ചെയ്യേണ്ടത്‌ . .


കേരളത്തില്‍ ഒട്ടേറെ വിദ്യാര്‍ഥി പ്രസ്ഥാനങ്ങള്‍ ഉണ്ട് .അവരുടെയല്ലാം നിലനില്‍പ്പ് പഠിപ്പ് മുടക്ക് സമരങ്ങളുമായി ബന്ധപെട്ടാണ്.സമരങ്ങള്‍ നടത്തിയാല്‍ മാത്രമേ സംഘടന ശക്തി പെടു എന്ന മിഥ്യധാരണ യാണ് അവരെ നീണ്ട പഠിപ്പ് മുടക്ക് സമരങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് .

എം എസ് എഫിനെ മറ്റുള്ള വിദ്യാര്‍ഥി സംഘടനയില്‍ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് പഠിപ്പ് മുടക്കില്‍ താല്‍പര്യമില്ലാത്ത ,പഠിപ്പില്‍ താല്‍പര്യമുള്ള വിദ്യാര്‍ഥി സംഘടനയാണ് എന്നുള്ളതാണ് .എം എസ് എഫ് ശക്തിയുള്ള കലാലയങ്ങളില്‍ സമാധാനത്തോടെ പഠിക്കാനുള്ള സാഹജര്യം എം എസ് എഫ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് കേരളത്തിലെ വിദ്യാര്‍ഥി സംഘടനകളില്‍ രണ്ടാം ശക്തിയായി വിദ്യാര്‍ഥി സമൂഹം എം എസ് എഫിനെ മാറ്റിയെടുത്തത് .വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കാന്‍ പാവപെട്ട വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെ മുന്നില്‍ കണ്ട് ഒട്ടേറെ മഹത്തായപരിപാടികള്‍ ആവിഷ്കരിച്ച് വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാന്‍ സാധിച്ചതും എം എസ് എഫിന്‍റെ മഹത്വം കൂട്ടുന്നു .

ഒരിക്കല്‍ എംഎസ്എഫിന്‍റെ പ്രവര്‍ത്തകരെ നോക്കികൊണ്ട് മഹാനായ സിഎച്ച് മുഹമ്മദ്‌ കോയ സാഹിബ് പറഞ്ഞു എംഎസ്എഫ് ന് പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ മുസ്ലീംലീഗ് ഒരു വൃത്തം വരിച്ചിട്ടുണ്ട് .നിങ്ങള്‍ ഒരു കുറ്റിയില്‍ കെട്ടിയ ആട്ടിന്‍ കുട്ടി യെ പോലെയാണ് .ആ ആട്ടിന്‍ കുട്ടി ഏതു വൃത്തതിലാണോ സഞ്ചരിക്കുക ആ വൃത്തത്തിനുള്ളിലുള്ള പ്രവര്‍ത്തനമാണ് നിങ്ങള്‍ക്കുള്ളത് .നിങ്ങള്‍ പഠിപ്പ് മുടക്കേണ്ടവരല്ല ,പഠിപ്പ് നടത്തേണ്ടവരാണ് .നിങ്ങള്‍ മത ചര്‍ച്ചകള്‍ ,വായനശാലകള്‍ ,ലഘുലേഖകള്‍ ,എന്നിവ നിങ്ങള്‍ നടത്തണം .ഏതങ്കിലും ഒരു കുട്ടി ഒന്നാമതായി പാസായാല്‍ അവനെ സ്വീകരിക്കുകയും ,ആദരിക്കുകയും വേണം .നിങ്ങള്‍ പാവപെട്ട വിദ്യാര്‍ത്ഥി കളെ കണ്ടത്തി അവര്‍ക്ക് പഠിക്കാനുള്ള അവസരം നിങ്ങള്‍ നല്‍കണം .ഒരു വിദ്യാര്‍ഥി സാമ്പത്തിക പ്രയാസമൂലം പഠിപ്പ് അവസാനിപ്പികേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടങ്കില്‍ ആ പ്രദേശത്ത് എം എസ് എഫ് യുണിറ്റ് ഉണ്ടങ്കില്‍ അവിടെയുള്ള എംഎസ് എഫിനെ പിരിച്ച് വിടുക .നിങ്ങള്‍ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ രാഷ്ട്രീയ സമരത്തെക്ക് വരേണ്ടവരല്ല .നിങ്ങള്‍ പഠിക്കുക പഠിക്കുക വീണ്ടും പഠിക്കുക .

മഹാനായ സിഎച്ച് മുഹമ്മദ്‌ കോയ സാഹിബ് ന്‍റെ വാക്കുകള്‍ ഏറ്റെടുത്തു എം എസ് എഫ് പ്രവര്‍ത്തിച്ചപ്പോള്‍ സാധാരണ താഴെ കിടയില്‍ പഠിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാര്‍ഥി മുതല്‍ ഉന്നതമായ ഐ എ എസ് ,ഐ പി എസ് . ഐ എഫ് എസ് ..വരെ പഠിക്കുന്ന പാവ പെട്ട വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ ക്ക് പഠിക്കാനുള്ള അവസരം എം എസ് എഫ് ന്‍റെ സാമ്പത്തിക പഠന സഹായത്തിലൂടെ സാധിച്ചു . പഠിപ്പ് മുടക്കുന്ന സമരമല്ല വിദ്യാര്‍ഥി ജീവിതം .പഠിക്കാനുള്ള അവസരമാണ് വിദ്യാര്‍ഥിക്ക് വേണ്ടത്‌ .കലാലയങ്ങളെ കൊലാലയങ്ങള്‍ ആക്കാനാകരുത്‌ വിദ്യാര്‍ഥി പ്രസ്ഥാനങ്ങള്‍ .പഠിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങള്‍ കലാലയങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കാന് ആകണം വിദ്യാര്‍ഥി സംഘടനകളുടെ ലക്ഷ്യവും പ്രവര്‍ത്തനവും .സമാധാനവും ശാന്തിയും സമരങ്ങള്‍ ഇല്ലാത്ത ഒരു കലാലയം ഉണ്ടാക്കാന്‍ നമുക്ക് കൈ കോര്‍ക്കാം .അതിനു എംഎസ് എഫില്‍ അണിചേരു .എംഎസ് എഫിനെ ശക്തി പെടുത്തു ..ജയ് എം എസ് എഫ് ..ഫിറോസ്‌ കല്ലായ്
 
എം എസ് എഫിനെ മറ്റുള്ള വിദ്യാര്‍ഥി സംഘടനയില്‍ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് പഠിപ്പ് മുടക്കില്‍ താല്‍പര്യമില്ലാത്ത ,പഠിപ്പില്‍ താല്‍പര്യമുള്ള വിദ്യാര്‍ഥി സംഘടനയാണ് എന്നുള്ളതാണ് .എം എസ് എഫ് ശക്തിയുള്ള കലാലയങ്ങളില്‍ സമാധാനത്തോടെ പഠിക്കാനുള്ള സാഹജര്യം എം എസ് എഫ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് കേരളത്തിലെ വിദ്യാര്‍ഥി സംഘടനകളില്‍ രണ്ടാം ശക്തിയായി വിദ്യാര്‍ഥി സമൂഹം എം എസ് എഫിനെ മാറ്റിയെടുത്തത് .വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കാന്‍ പാവപെട്ട വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെ മുന്നില്‍ കണ്ട് ഒട്ടേറെ മഹത്തായപരിപാടികള്‍ ആവിഷ്കരിച്ച് വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാന്‍ സാധിച്ചതും എം എസ് എഫിന്‍റെ മഹത്വം കൂട്ടുന്നു .
ഒരിക്കല്‍ എംഎസ്എഫിന്‍റെ പ്രവര്‍ത്തകരെ നോക്കികൊണ്ട് മഹാനായ സിഎച്ച് മുഹമ്മദ്‌ കോയ സാഹിബ് പറഞ്ഞു എംഎസ്എഫ് ന് പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ മുസ്ലീംലീഗ് ഒരു വൃത്തം വരിച്ചിട്ടുണ്ട് .നിങ്ങള്‍ ഒരു കുറ്റിയില്‍ കെട്ടിയ ആട്ടിന്‍ കുട്ടി യെ പോലെയാണ് .ആ ആട്ടിന്‍ കുട്ടി ഏതു വൃത്തതിലാണോ സഞ്ചരിക്കുക ആ വൃത്തത്തിനുള്ളിലുള്ള പ്രവര്‍ത്തനമാണ് നിങ്ങള്‍ക്കുള്ളത് .നിങ്ങള്‍ പഠിപ്പ് മുടക്കേണ്ടവരല്ല ,പഠിപ്പ് നടത്തേണ്ടവരാണ് .നിങ്ങള്‍ മത ചര്‍ച്ചകള്‍ ,വായനശാലകള്‍ ,ലഘുലേഖകള്‍ ,എന്നിവ നിങ്ങള്‍ നടത്തണം .ഏതങ്കിലും ഒരു കുട്ടി ഒന്നാമതായി പാസായാല്‍ അവനെ സ്വീകരിക്കുകയും ,ആദരിക്കുകയും വേണം .നിങ്ങള്‍ പാവപെട്ട വിദ്യാര്‍ത്ഥി കളെ കണ്ടത്തി അവര്‍ക്ക് പഠിക്കാനുള്ള അവസരം നിങ്ങള്‍ നല്‍കണം .ഒരു വിദ്യാര്‍ഥി സാമ്പത്തിക പ്രയാസമൂലം പഠിപ്പ് അവസാനിപ്പികേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടങ്കില്‍ ആ പ്രദേശത്ത് എം എസ് എഫ് യുണിറ്റ് ഉണ്ടങ്കില്‍ അവിടെയുള്ള എംഎസ് എഫിനെ പിരിച്ച് വിടുക .നിങ്ങള്‍ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ രാഷ്ട്രീയ സമരത്തെക്ക് വരേണ്ടവരല്ല .നിങ്ങള്‍ പഠിക്കുക പഠിക്കുക വീണ്ടും പഠിക്കുക .
മഹാനായ സിഎച്ച് മുഹമ്മദ്‌ കോയ സാഹിബ് ന്‍റെ വാക്കുകള്‍ ഏറ്റെടുത്തു എം എസ് എഫ് പ്രവര്‍ത്തിച്ചപ്പോള്‍ സാധാരണ താഴെ കിടയില്‍ പഠിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാര്‍ഥി മുതല്‍ ഉന്നതമായ ഐ എ എസ് ,ഐ പി എസ് . ഐ എഫ് എസ് ..വരെ പഠിക്കുന്ന പാവ പെട്ട വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ ക്ക് പഠിക്കാനുള്ള അവസരം എം എസ് എഫ് ന്‍റെ സാമ്പത്തിക പഠന സഹായത്തിലൂടെ സാധിച്ചു . പഠിപ്പ് മുടക്കുന്ന സമരമല്ല വിദ്യാര്‍ഥി ജീവിതം .പഠിക്കാനുള്ള അവസരമാണ് വിദ്യാര്‍ഥിക്ക് വേണ്ടത്‌ .കലാലയങ്ങളെ കൊലാലയങ്ങള്‍ ആക്കാനാകരുത്‌ വിദ്യാര്‍ഥി പ്രസ്ഥാനങ്ങള്‍ .പഠിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങള്‍ കലാലയങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കാന് ആകണം വിദ്യാര്‍ഥി സംഘടനകളുടെ ലക്ഷ്യവും പ്രവര്‍ത്തനവും .സമാധാനവും ശാന്തിയും സമരങ്ങള്‍ ഇല്ലാത്ത ഒരു കലാലയം ഉണ്ടാക്കാന്‍ നമുക്ക് കൈ കോര്‍ക്കാം .അതിനു എംഎസ് എഫില്‍ അണിചേരു .എംഎസ് എഫിനെ ശക്തി പെടുത്തു ..ജയ് എം എസ് എഫ് ..ഫിറോസ്‌ കല്ലായ് 

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ