2013, മേയ് 14, ചൊവ്വാഴ്ച

മുസ്ലീംലീഗ് എന്ന നൗക
അവര്‍  ആരാന്‍റെ വിറക് വെട്ടികളും ,വെള്ളം കോരികളുമായി കാലം കഴിച്ച് കൂട്ടി .അവര്‍ക്ക് ജീവിതങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു സ്വപനങ്ങളും ഇല്ലായിരുന്നു .സമൂഹത്തില്‍ സമുദായത്തെ അപരിഷ്കൃതരായി ചിത്രീകരിക്ക പെട്ടു.സിനിമയിലെ കഥാപാത്രങ്ങളില്‍ അവര്‍ സ്ഥാനം പിടിച്ചത് എഴുതാനും ,വായിക്കാനും അറിയാത്തവനായി ,നേരാ വണ്ണം അക്ഷരങ്ങള്‍ ഉച്ചരിക്കാന് കഴിയാത്തവരായി ,കൊള്ളക്കാരനായി ,ക്രൂരനായിട്ടുള്ള ഒരു വിഭാഗമായിട്ടാണ് .നോവലുകളിലും ,നാടകങ്ങളിലും മുസ്ലീം കഥാപാത്രങ്ങളെ സാഹിത്യ കാരനമാര്‍ സംസ്കാര ശൂന്യരായി  ബോധ പൂര്‍വ്വം ചിത്രീകരിക്കപെട്ടു .എല്ലാ കാലത്തും അവരുടെ മേലില്‍ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് അവരെ ഇത്തരത്തില്‍ പരിഹസിക്കുക എന്നത് അവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്ക് എത്താന്  അവരുടെ തൂലികയും ,സാഹിത്യവും ,സര്‍ഗാത്മകത കഴിവുകളും വിനിയോഗിച്ചു .

                        താജ്മഹലും,കുത്തബ്മിനാറും ,ചെങ്കോട്ടയും , പടുത്തുയര്‍‍ത്തിയവരുടെ പിന്മുറക്കാര്‍ ,ക്ലോക്കും ,കടലാസും കണ്ട് പിടിച്ചവരുടെ മക്കള്‍ ,ലോകം അന്ധകാരത്തില്‍ ആണ്ട്കിടന്ന സമയത്ത് അവര്‍ക്ക് വിജ്ഞാനത്തിന്‍റെ വെളിച്ചം നല്കിയ ഉത്തമ  സമുദായത്തിന്‍റെ വക്താക്കള്‍ അജഞ്ഞതയുടെ ചളികുണ്ടില്‍,ദാരിദ്ര്യത്തി ന്‍റെ അഴുക്ക് ചാലില്‍ പുഴുക്കളെ പോലെ കഴിഞ്ഞ്കൂടുകയായിരുന്നു .അവര്‍ ഇടയന്‍ ഇല്ലാത്ത ആട്ടിന്‍പറ്റത്തെ പോലെ ദിശ തെറ്റി സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്നു .വെള്ള പൊക്കത്തില്‍ പൊങ്ങി കിടക്കുന്ന മരത്തടികളെ പോലെ ഒഴുകി പോകുകയാണ് .            അവിടെ യാണ് സമുദായ സ്നേഹികളായ ,നിസ്വാര്‍ത്ഥ സേവകരായ നേതാക്കള്‍   ഒരു പ്രതീക്ഷയുടെ  നൗകയുമായി  പ്രത്യക്ഷപെട്ടത് .കപ്പിത്താനും ,നൗകയിലെ ജീവനക്കാരുംആ നൗകയിലേക്ക് സമുദായത്തിലെ എല്ലാവരെയും   ക്ഷണിച്ചു .    പക്ഷെ പ്രമാണിമാര്‍ അതില്‍ കയറാന് വന്നില്ല  .കാരണം അവര്‍ സുഖലോലുപരായി കഴിയുകയായിരുന്നു .അവര്‍ പാവപെട്ടവരെ ആഴ കടലില്‍ നിന്ന് രക്ഷപെടുത്താന് വന്ന നൗക യില്‍ കയറാന് തെയ്യാര്‍ ആയിരുന്നില്ല .പക്ഷെ സമുദായത്തിലെ  ഏറ്റവും താഴെകിടയിലുള്ള പട്ടിണി പാവങ്ങള്‍ നൗകയില്‍ കയറാന് മുന്നോട്ട് വന്നു .അവര്‍ക്ക് അറിയാമായിരുന്നു നൗകയെ ശരിയായ രൂപത്തില്‍ കൊണ്ട് പോകാന് ഇവര്‍ക്ക് സാധിക്കും എന്ന് .കൊടുകാറ്റുകളും,വെള്ള പൊക്കവും ,ആര്‍ത്തിഇരുമ്പി വരുന്ന തിരമാലകളിലും പെട്ടു നൗക ആടിഉലയുന്നത് കണ്ട് ചിലര്‍ നൗകയില്‍ നിന്ന് രക്ഷ പെട്ടു .പക്ഷെ ജീവിതത്തില്‍ ഏറ്റവും താഴെകിടയില്‍ ഉള്ളവര്‍ അവര്‍ സ്വയം നൗകയില്‍ നിന്ന് രക്ഷപെടാന് തെയ്യാര്‍ ആയിരുന്നില്ല .അവര്‍ക്ക് അവരുടെ നേതാക്കളെ വിശ്വാസമായിരുന്നു .അവര്‍ക്ക് അറിയാമായിരുന്നു ഈ നൗകയില്‍ അടിയുറച്ചു നിന്നാല്‍ തങ്ങളുടെ അടുത്ത തലമുറക്ക്ങ്കിലും രക്ഷ പെടാന് സാധിക്കും എന്ന് .

                        കാറ്റിലും,കോളിലും പെടാതെ നൗകയെ പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിച്ച് ശക്തമായി മുന്നോട്ടു കൊണ്ട് പോകാന്‍ നൗകയെ നയിച്ചവര്‍ക്ക് സാധിച്ചു .അവര്‍ക്കും ,അവരുടെ തലമുറക്കും സമത്വ തുല്ല്യമായ അംഗീകാരം വാങ്ങികൊടുക്കാന്‍ നൗകയെ നയിച്ചവര്‍ക്ക് സാധിച്ചപ്പോള്‍ സമുദായം നൗകയെ "മുസ്ലീംലീഗ് "എന്ന് വിളിച്ചു .അവര്‍ക്ക് നഷ്ട പെട്ട അഭിമാനം വീണ്ട്കിട്ടി .അഭിമാനകരമായ അസ്ഥിത്വം ഉണ്ടായി .അവര്‍ക്ക് അര്‍ഹത പെട്ട അവകാശങ്ങള്‍ നേടിയെടുക്കാന്‍ സാധിച്ചു .അധികാരം സ്വപ്നമായി കൊണ്ട് നടന്നവര്‍ അധികാരത്തിന്‍റെ ചെങ്കോല്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യാന്‍ തുടങ്ങി .അവര്‍ ക്ക് ഇന്ത്യയുടെ അധികാരസിംഹാസനത്തില്‍ ഇരിക്കാന് സാധിച്ചു .നൗകയില്‍ കയറിയവര്‍ സമുദായത്തില്‍ വിദ്യാഭ്യാസ ,സാമൂഹിക ,സാംസ്‌കാരിക ,ജനാധിപത്യ ,മതേതര വിപ്ലവം ഉണ്ടാക്കി .ലോക മുസ്ലീംങ്ങള്‍ക്ക് മാത്രകയാകുന്ന രൂപത്തില്‍ കേരളത്തിലെ മുസ്ലീം സമുദായം ഉയര്‍ത്ത പെട്ടു .സമുദായം അറുപത്തിയഞ്ചു കൊല്ലമായി ഈ നൗകയില്‍ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് .ഈ നൗകയെ നശിപ്പിക്കാന് ശത്രുക്കള്‍ സുന്ദരമായ കപ്പലുകള്‍ മായി വന്നു .അവരോട് സമുദായം പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ പൂര്‍വികരെ കാറ്റിലും ,കോളിലും പെടാതെ സംരക്ഷിച്ച ഈ മുസ്ലീംലീഗ് എന്ന നൗകയില്‍ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നിലും ഞങ്ങള്‍ക്ക് വിശ്വാസമില്ല .കാണാന് സുന്ദരമാണങ്കിലും അത് പൊള്ളയായ പുറം മോടിമാത്രമാണ് ആ കപ്പലില്‍ കയറിയാല്‍ ആഴകടലിലേക്ക് മുങ്ങി പോകും എന്ന് സമുദായം തിരിച്ചറിഞ്ഞത് കൊണ്ട് മുസ്ലീം ലീഗ് എന്ന ശക്തമായ നൗകയെ തകര്‍ക്കാനു വന്ന പുറം മോടി യുമായി വന്ന പൊള്ളയായ കപ്പലില്‍ കയറാന് സമുദായം തെയ്യാര്‍ അല്ല .

                                     പൂര്‍വികരായ മഹാന്മാരായ നേതാക്കള്‍ ശരിയായ ദിശയിലേക്കു നയിച്ച്‌ കൊണ്ട് പോയ മുസ്ലീംലീഗ് എന്ന നൗകയില്‍ കയറാം നമുക്ക് .ഓരോ കാലത്തും കപ്പിത്താന്‍ മാറി മാറി വരും .പക്ഷെ അവര്‍ക്കല്ലാം സമുദായത്തെ ശരിയായ ദിശയിലേക്കു നയിക്കാന് സാധിക്കും .കാറ്റും ,കോളും,വെള്ളപോക്കവും ,ഇനുയുമുണ്ടാകാം.പക്ഷെ പരിക്ക് പറ്റാതെ ,ആടി ഉലയാതെ ,സമുദായത്തെ സംരക്ഷിക്കാന് മുസ്ലീംലീഗ് ന്‍റെ നൗക ക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കു .വരൂ സോദരരെ നമുക്ക് ഈ നൗകയില്‍ കയറാം ..മുസ്ലീംലീഗ് സിന്ദാബാദ്..ഫിറോസ്‌ കല്ലായ് ...

                  

                                         

                           

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ