2014, ഫെബ്രുവരി 1, ശനിയാഴ്‌ച

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രക്ഷാ മാര്‍ച്ച് .നല്‍കുന്ന പാഠം

മതേതര ഇന്ത്യക്കും ,വികസിത കേരളത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രക്ഷാ മാര്‍ച്ച് .

മതേതര ഇന്ത്യക്ക് ഒട്ടേറെ സംഭാവന നല്‍കിയ മോഡി ഫാന്‍സ്‌ കണ്ണൂര്‍ ബിജെപി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് മായുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസത്തില്‍ നമോ രൂപീകരിക്കുകയും നമോയിലെ നേതാക്കളെയും ,പ്രവര്‍ത്തകരെയും കേവലം ലോക സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നില്‍ കണ്ട് മാര്‍കിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടി യില്‍ ഇടുത്തപ്പോള്‍ കേരള ജനത മനസിലാക്കി മതേതര ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഈ രക്ഷാ മാര്‍ച്ചി ന്‍റെ പ്രാധാന്യം .

കേരളത്തി ന്‍റെ വികസനത്തി ന് വലിയ സംഭാവനകള്‍ നല്‍കിയ ചാക്കിന് പാര്‍ട്ടി പത്രത്തിന്‍റെ സ്ഥലം ചുളിവ് വിലക്ക് നല്‍കുകയും ,പ്ലീനത്തിന് അഭിവാദ്യം തന്‍റെ ഫോട്ടോ വെച്ച പരസ്യം പാര്‍ട്ടി പത്രത്തി ന്‍റെ ആദ്യ പേജില്‍ തന്നെ കൊടുക്കുകയും ചെയ്തപ്പോള്‍ കേരള ജനത മനസിലാക്കി വികസിത കേരള ത്തിനുള്ള രക്ഷാ മാര്‍ച്ചി ന്‍റെ പ്രാധാന്യം .
നമ്മുടെ സഖാക്കളും പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട് ..

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ