2013, മേയ് 27, തിങ്കളാഴ്‌ച

ആരാണ് യഥാര്‍ത്ഥ മുസ്ലീം ലീഗ് കാരന്‍

         ,സമുദായത്തിനും ,പാവപെട്ടവര്‍ക്കും വേണ്ടി നിങ്ങള്‍ പ്രവര്‍ത്തികുമ്പോള്‍ സമൂഹം നിങ്ങളെ വിളിക്കും മുസ്ലീംലീഗ് ന്‍റെ പ്രവര്‍ത്തകന്‍ എന്ന് .
           ഏതങ്കിലും നാട്ടില്‍ വല്ലവരും നിങ്ങള്‍ തേടി സഹായം അഭ്യര്‍ഥിച്ചു നിങ്ങള്‍ അവര്‍ക്ക് വേണ്ട സഹായം ചെയ്‌താല്‍ അവര്‍ പറയും നിങ്ങള്‍ നല്ലൊരു ലീഗ് പ്രവര്‍ത്തകന്‍ ആണ് എന്ന് .
               സമൂഹം  നിങ്ങളോട് മാത്രം ഒരു സഹായം തേടി സമീപിക്കുകായണങ്കില്‍ സഹായം ആവശ്യപെട്ടാല്‍ നിങ്ങള്‍ അത് നിറവേറ്റി കൊടുക്കും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ സമൂഹം നിങ്ങളില്‍ പുലര്‍ത്തുകയും ചെയ്‌താല്‍ സമൂഹം വിലയിരുത്തും അദ്ദേഹം ലീഗ് ന്‍റെ നേതാവാണ്‌ എന്ന് .
              നല്ലൊരു ലീഗ് പ്രവര്‍ത്തകന്‍ എന്ന് ലീഗ് നിങ്ങളെ വിലയിരുത്തണമെങ്കില്‍ നിങ്ങള്‍ നല്ലൊരു രാജ്യ സ്നേഹിയാകണം ,നല്ലൊരു മതേതര വാദിയാകണം,കുടുംബത്തിനും ,സമൂഹത്തിനും നന്മ ചെയ്യുന്നവന്‍ ആകണം ,സമുദായത്തിന് അഭിമാനകരമായ അസ്ഥിത്വം ഉണ്ടാക്കാന്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവന്‍ ആകണം ,പാവാപെട്ടവന്റെ കണ്ണീര്‍ ഒപ്പാന്‍ കഴിയണം ,ജീവ കാരുണ്യ പ്രവര്‍ത്തനം നടത്തുന്നവന്‍ ആകണം ,സമൂഹത്തില്‍ മാതൃക യുള്ള വ്യക്തിത്വം ആകണം ,സംയമന,വിട്ട് വീഴ്ച്ച നിലപാടുകള്‍ സ്വീകരിക്കാന്‍ കഴിയുന്നവന്‍ ആകണം .അപ്പോള്‍ പാര്‍ട്ടി നിങ്ങളെ വിലയിരുത്തും അതെ നിങ്ങള്‍ നല്ലൊരു ലീഗ് പ്രവര്‍ത്തകന്‍ ആണ് എന്ന് .

         അതെ നിങ്ങളെ സമൂഹം ലീഗ് കാരന്‍ എന്ന് വിലയിരുത്തിയാല്‍ പിന്നെ നിങ്ങള്‍ ക്ക് അഭിമാനത്തോടെ നടക്കാം .കാരണം നിങ്ങള്‍ പിന്നെ രാജ്യ സ്നേഹിയാണ് ,മതേതര വാദിയാണ് ,ജീവകാരുണ്യ പ്രവര്‍ത്തകനാണ് ,സമുദായ സ്നേഹിയാണ് ,വിട്ട് വീഴച്ചയോടെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവനാണ്,നിങ്ങളെ സമൂഹം പ്രതീക്ഷയോടെ കാണുന്ന വ്യക്തിത്വം ആണ് .ഇനി നിങ്ങള്‍ തീരുമാനിക്കുക നിങ്ങള്‍ രാജ്യ സ്നേഹിയാണോ ,മതേതരവാദിയാണോ ,ജീവകാരുണ്യ പ്രവര്‍ത്തകനാണോ,സമൂഹം നിങ്ങളില്‍ പ്രതീക്ഷ അറുപ്പിക്കണോ ഈ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും നിങ്ങളില്‍ ഉണ്ടാകണമെങ്കില്‍ നിങ്ങള്‍ വരുക .ഈ ഹരിത കൊടിയേന്തി സമൂഹത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുക .സമൂഹം നിങ്ങളെ വിലയിരുത്തും അതെ നമയുടെ രാഷ്ട്രീയ കാരന്‍ അവനാണ് ലീഗ് കാരന്‍ ..വരൂ സോദരരെ നമുക്ക് പ്രവര്‍ത്തിക്കാം അഭിമാനത്തോടെ മുസ്ലീം ലീഗില്‍ ..ജയ് മുസ്ലീംലീഗ് ..ഫിറോസ്‌ കല്ലായ് ..

1 അഭിപ്രായം: