2013, ഏപ്രിൽ 24, ബുധനാഴ്‌ച

ഒരു നേതാവിനെ എതിര്‍ക്കാന്‍ വേണ്ടി മാത്രം ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടി യോ ?

ഷേറേ മില്ലത്ത് ഷാജി സാഹിബ് .
" S haji D ifence P arty of I ndia"


ഇന്ത്യയില്‍ ഒട്ടേറെ സംഘടനകള്‍ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് .അവര്‍ക്ക് എല്ലാം അവകാശ പെടാന്‍ ഒരു ചരിത്രവും , ചില ഉദ്ദേശലക്ഷ്യങ്ങളും ,ആ സംഘടനകള്‍ക്ക് ചൂണ്ടി കാണിക്കാന് സംഘടനയെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു വ്യക്തിയും ഉണ്ടാകും . ഈ ഗുണങ്ങളാണ് ഓരോ പാര്‍ട്ടി യും ശക്തി പെടുത്തുന്നത്തിന്റെ യും , നിലനില്ക്ക്കുന്നതിന്റെയും മുഖ്യ ഘടകം .
എന്നാല്‍ ഇവിടെ ഒരു സംഘടന ഡാര്‍വിന്‍
റെ പരിണാമ സിദ്ധാന്തം പോലെ പല നാളില്‍ പല രൂപത്തില്‍ പ്രത്യക്ഷ പെട്ടു !അവര്‍ക്ക് അവകാശ പെടാന് ഒരു ചരിത്രമോ ,ചൂണ്ടി കാണിക്കാന്‍ ഒരു സംഘടനശില്പിയോ ഇല്ല !ഇരുട്ടിന്‍റെ മറവില്‍ എന്ഡിഎഫ് എന്ന സംഘടന ശുന്യതയില്‍ നിന്ന് ഉടലെടുക്കയും പിന്നെ ഒരു വ്യക്തിക്കെതിരെ Shaji Difence Party of India എന്ന രൂപത്തിലേക്കു മാറുകയും ചെയ്തു .ആ പാര്‍ട്ടി യുടെ പത്രവും ,പ്രസംഗങ്ങളും ,പ്രവര്‍ത്തകരും ,നേതാക്കള്‍ എല്ലാം കൂടുതല്‍ സമയം ചിലവഴിക്കുന്നതു മുസ്ലീംലീഗ് നെതിരെയും , ഷാജി സാഹിബ് നെതിരെയും നിരന്തരം കള്ള പ്രചരണങ്ങള്‍ അഴിച്ച് വിടാനാണ് .
ഷേര്‍ മില്ലത്ത് ഷാജി സാഹിബ് ന്റെ പ്രസംഗങ്ങള്‍ കേരള ജനത വളരെ ആവേശപൂര്‍വമാണ് എതിരേല്‍ക്കുന്നത് .അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഏതൊരു പാര്‍ട്ടി യുടെ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദുഷ് ചിന്തകള്‍ ഷാജി സാഹിബ്‌ തന്‍റെ മനോഹരമായ പ്രസംഗത്തിലൂടെ പുറത്ത് കൊണ്ട് വരാറുണ്ട് .അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ഡിഎഫ് നാടിനും സമൂഹത്തിനും സമുദായത്തിനുമെതിരാണ ന്നു മറ്റുള്ളവര്‍ പറയുന്നതിന് മുമ്പേ മുസ്ലീംലീഗും,ഷാജി സാഹിബും കേരള ജനതയോട് വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് ആ സംഘടനയെ പൊതു സമൂഹത്തില്‍ തുറന്ന് കാട്ടി തകര്‍ത്ത് കളഞ്ഞു .അതിനെ പ്രധിരോധിക്കാന്‍ പിന്നീട് അവര്‍ Shaji Difence Party of India എന്ന പേരില്‍ ഒരു നേതാവിനെ എതിര്‍ക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ജനാധിപത്യത്തില്‍ കേട്ട് കേള്‍വി ഇല്ലാത്ത രൂപത്തില്‍ ഒരു സംഘടന ഉണ്ടാക്കി .ഇപ്പോള്‍ ആ സംഘടനയുടെ മുഖ്യ പ്രചരണം ഷേര്‍ മില്ലതിനെതിരെ കളവു പ്രചരിപിക്കുക എന്നത്തിലേക്ക് മാത്രം ചുരുങ്ങി .


മോഡിയെ നരഭോജി എന്ന് ചങ്കൂറ്റത്തോടെ വിശേഷിപിക്കുകയും ,മോഡിയുടെ ബിസനസ് താല്‍പര്യങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടി നാട്ടില്‍ വര്‍ഗീയ കലാപമുണ്ടാക്കി കുത്തക മുതലാളി മാരെ സഹായിക്കാന്‍ വേണ്ടി ഹിന്ദു ക്കളെയും ,മുസ്ലീംങ്ങലെയും തമ്മില്‍ അടുപിച്ചനീചമായ മോഡിയുടെ പ്രവര്‍ത്തനത്തെ പൊതു സമൂഹത്തില്‍ തുറന്ന് കാട്ടിയപ്പോള്‍ അത് മോഡിയെ പ്രശംസിചതാണ് എന്ന് അവര്‍ അതിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചു .പക്ഷെ ഷേര്‍ മില്ലത്തിനെയും ,മുസ്ലീം ലീഗ് നെയും ആത്മാര്‍ത്ഥ മായി സ്നേഹിക്കുന്ന ലീഗ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ അതിന്‍റെ സത്യാവസ്ഥ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചു .ഇരുട്ടില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവരെ നിങ്ങളെ ആയിരം തവണ ഷേര്‍ മില്ലത്ത്‌ വെല്ലു വിളിച്ചില്ലേ ഒരു തവണയങ്കിലും ആ വെല്ലുവിളി സ്വീകരിക്കു .വിവാദമുണ്ടാക്കി ഷേര്‍ മില്ലത്ത്‌ ഷാജി സാഹിബ് നിങ്ങളുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ജന മധ്യത്തില്‍ തുറന്ന് കാട്ടില്ലന്നാണോ നിങ്ങള്‍ കരുതുന്നത് എങ്കില്‍ നിങ്ങള്ക്ക് തെറ്റി !ഇത് സമുദായത്തിന് വേണ്ടി ഗര്‍ജ്ജിക്കുന്ന സിംഹമാണ് .ഈ സിംഹ ഗര്‍ജ്ജനത്തിനു മുമ്പില്‍ പിടിച്ചു നില്‍ക്കാന്‍ നിങ്ങള്ക്ക് സാധിക്കില്ല .ജയ് മുസ്ലീംലീഗ് ,ജയ് ഷേര്‍ മില്ലത്ത്‌ ഷാജി സാഹിബ്..

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ